Kecskemét, Gábor Dénes utca

 

A Kecskeméti Városfejlesztő Kft. megbízta cégünket a Kecskemét külterületén lévő Homokbánya, Déli feltáró út I. és II. ütemének megvalósítása útépítési engedélyezési - kiviteli tervének elkészítésére.
Folytatódik a Ritz üzem előtt lévő út kiépítése.
Előreláthatólag a Gábor Dénes utca felújítása a Rosta utcáig tart, a Rosta utca pedig a Homokszem utcáig lesz felújítva.